På det nuværende globale marked oplever producenter og forhandlere store udfordringer ved at tiltrække, servicere og holde på kunderne. At få succes kræver kompetencer, fleksibilitet og direkte adgang til nye markeder. Og en logistikhåndtering, som fungerer godt i hele verden! Vi har forstand på 3PL og tilbyder totalløsninger inden for logistik til både små og store virksomheder.

I dag håndterer vi logistikken for flere af de største operatører i Norden. De opgaver, vi udfører for dem, indebærer eksempelvis at vi med vores helhedsløsning er behjælpelige med lagerstyring, forsendelser i deres navn direkte til deres slutkunder, produktkonfiguration, pakning og håndtering af returvarer.

Vi udfører opgaver for vores samarbejdspartnere via vores egne lagre i Stockholm og Borås samt 122 globale logistikcentre. Den største styrke ved vores lagervirksomhed er vores fleksibilitet. Vi videreudvikler desuden vores aktiviteter løbende og har fokus på, hvad der skaber højere kvalitet og effektivitet.