Ingram Micro har et bredt og attraktivt tilbehørssortiment, som har til formål at øge lønsomheden for vores kunder, uanset virksomhedens størrelse.

Internt har vi valgt at kalde dette forretningsområde “Companion Products”. Definitionen af de produkter, der hører ind under denne kategori, er “enheder, som kan tilsluttes via software, kabel, trådløs tilslutning eller lade-/dataudtag”.

Inden for forretningsområdet “Companion Products” bruger Ingram Micro metoden “Category Management”. Det indebærer blandt andet:

  • at hver produktkategori behandles som et selvstændigt forretningsområde, hvilket giver os et tydeligere billede af og bedre kontrol med indtjeningen og omkostningerne for hver kategori
  • at sammenligninger mellem varemærker og produkter kun foretages inden for samme kategori, så der skabes et optimalt produktsortiment for hver kategori
  • at vi har fleksibiliteten til at skræddersy et fuldt dækkende eller selektivt produktsortiment baseret på kundens ønsker og efter at have analyseret kundens forretning ud fra variabler som eksempelvis målgruppe, geografisk placering og øvrigt produktsortiment
  • at kommunikationen omkring produktsortiment bliver tydeligere i alle led – fra producenten hele vejen til forbrugeren
  • at lønsomheden på kategoriniveau og for den samlede forretning stiger, eftersom der fokuseres på at tilpasse kategorier og produkter til forretningen

Eftersom vi er en værdiskabende distributør, tilbyder vi også flere forskellige forretningsoplæg, som kan skræddersys til kundens behov. Et eksempel er konsignation. Med et sådant oplæg sendes varen ud til butikken uden at blive faktureret. Ingram Micro ejer varen, indtil den sælges til forbrugeren, og først da faktureres produktet. Ingram Micro tager desuden hånd om indkøb og opfyldning, forenkler håndteringen af returvarer og bearbejder sortimentet aktivt, så det hele tiden er aktuelt og konkurrencedygtigt. Det betyder, at kunden ikke behøver at bruge så meget tid på administration, men i stedet kan beskæftige sig med de mere salgsrettede aktiviteter.

Andre væsentlige fordele ved Ingram Micros tilbud om “Companion Products”:

  • Eftermarked: Vi har tydelige rutiner for, hvordan vi kan være behjælpelige i forbindelse med eventuelle fejlbehæftede produkter og udskiftning af produkter.
  • Merchandise: Vi hjælper med at planlægge produktsortimentet og tilpasser det til butikken og arealet.
  • Uddannelse: En af de afgørende faktorer for at få succes i butikken er, at sælgerne har den nødvendige viden om produktsortimentet. Vi samarbejder med vores leverandører om at tilbyde sælgerne den uddannelse, de skal bruge for at føle sig trygge ved vores produktsortiment.